วิถีชีวิต ติดต่อกัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสองปีติดต่อกัน ตามรายงานของ World Happiness Report ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ 
รายงานว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก ตามมาด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์
 โดยการจัดอันดับนี้ ใช้ปัจจัยในการวัดได้แก่ รายได้ เสรีภาพ ความเชื่อมั่น ช่วงอายุขัย การสนับสนุนทางสังคม และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 ซึ่งไม่ใช่แต่ประชาชนชาวฟินแลนด์ที่มีความสุข ผู้ที่อพยพมาอยู่ที่นี่ ก็มีความสุขมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน 
โดยมีผู้ชาญ บอกว่า 'ความสุขมันไม่ใช่ DNA ของชาวฟินแลนด์ มันคือวิถีชีวิตของเขา' 
แต่ชาวฟินแลนด์ก็ต้องจ่ายภาษีสูง เผื่อให้ได้รับความปลอดภัยในสังคม 
 ส่วนประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 52 ตกจากอันดับ 46 ในปีที่แล้ว 
 
เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

Finland is the happiest country in the world for the second year in a row.
ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกสองปีติดต่อกัน

in a row
แปลว่า อยู่ในแถว ในที่นี้หมายถึง ติดต่อกัน

World Happiness Report

It's not Finnish DNA. It's their way of life.
มันไม่ใช่ DNA ของชาวฟินแลนด์ มันคือวิถีชีวิตของเขา

way of life 
วิถีชีวิต

Take a guess. 
ลองทายดูสิครับ

Send us a text! 
ส่งข้อความมาได้

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม