เหตการณ์ อุบัติเหตุ งานอีเว้นต์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Incident, Accident, Event ใช้อย่างไร


Incident / event / accident  ใช้อย่างไร


Incident  เหตุการณ์ (ที่เกิดขึ้น)


I’ll never forget this incident.  ฉันจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้


Our holiday went smoothly without any incidents.
การไปเที่ยวของเราเป็นไปด้วยดีโดยปราศจากเหตุใดๆ


Event  เหตุการณ์ (โดยมากได้วางแผนเอาไว้ก่อน) งานอีเวนต์
(ออกเสียงเน้นพยางค์หลัง)


Did you go to the event last night?  เมื่อคืนคุณได้ไปงานอีเวนต์นั้นหรือเปล่า


Accident  อุบัติเหตุ


Road accidents can happen at anytime.
อุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อFacebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม