เสียหน้า กู้หน้า หน้าแตก ปล่อยไก่ น่าขายหน้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I don't want to lose face. ไม่อยากเสียหน้า
He saved face. เค้ากู้หน้า
lose face กับ save face เป็นทับศัพท์ที่มาจากภาษาจีน

embarrass (v.) ทำให้รู้สึกอาย
You embarrassed me at the party last night. (ใช้เป็นกริยาช่องสอง)
คุณทำให้ฉันรู้สึกอายที่ปาร์ตี้เมื่อคืน

embarrassed (adj.) รู้สึกอาย
I'm embarrassed by what happened.
ฉันรู้สึกอายกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น 

embarrassing (adj.) น่าอาย
That was so embarrasing! 
เรื่องนั้นน่าอายมาก

humiliate (v.) ทำให้หน้าแตก
You humiliated me yesterday! (ใช้เป็นกริยาช่องสอง)
เมื่อวานคุณทำให้ฉันหน้าแตก

humiliated (adj.) รู้สึกหน้าแตก
I feel humiliated because of what happened.
ฉันรู้สึกหน้าแตกเพราะสิ่งที่ได้เกิดขึ้น

humiliating (adj.) น่าอายขายหน้า
The situation was humiliating! 
สถานการณ์น่าอายขายหน้ามาก

to make a fool of yourself ทำเรื่องน่าแตก, ปล่อยไก่
I made a fool of myself last week.
ฉันทำเรื่องหน้าแตกอาทิตย์ที่แล้ว คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม