สวนกระแส นอกคอก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

มีเรื่องของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่ของประเทศนอร์เวย์ ออกแนวคิดสวนกระแส ประชาชนควรได้กินเนื้อแดง สูบบุหรี่ และดื่มสุราได้ตามต้องการ

 รัฐมนตรีคนนี้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า จุดเริ่นต้นของเรื่องคือ 'ฉันไม่ได้จะมาเป็นตำรวจศีลธรรม' จะไม่บอกให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างไร 

แต่จะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลในการตัดสินใจเอง ประชาชนมีสิทธิที่จะสูบบุหรี่ดื่มสุรา และกินเนื้อแดง ได้มากที่พวกเขาต้องการ พวกเขารู้ว่าอะไรดีไม่ดีต่อสุขภาพ

 ตามจริงแล้วรัฐมนตรีคนนี้เคยสูบบุหรี่ เลยรู้สึกว่า คนสูบบุหรี่หลายคนรู้สึกเหมือนคนนอกคอก ต้องหลบๆซ่อนๆ 

เธอยอมรับว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องดี แต่ผู้ใหญ่ต้องตัดสินใจกันเอง

 ส่วนทางด้านสถาบันมะเร็งของนอร์เวย์ บอกว่า รัฐมนตรีคนนี้มีความเข้าใจด้านสาธารณสุขน้อยไป 

คำพูดของเธอเป็นอันตราย หลายคนจะทำตามคำพูดของเธอ

 

 เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


The new Norwegian health minister is going against the grain.

รัฐมนตรีสาธารณะสุขคนใหม่ของประเทศนอร์เวย์กำลังสวนกระแส


to go against the grain 

สวนกระแส


"I don't plan to be the moral police."

ฉันไม่ได้จะมาเป็นตำรวจศีลธรรม


moral (adj.)  มีศีลธรรม 

อ่านว่า โม่เริล


immoral (adj.)  ไม่มีศีลธรรม 

อ่านว่า อิมโม่เริล


"People know what is healthy and what is not healthy."

พวกเขารู้ดีว่า อะไรที่ดีต่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพ


healthy (adj.)  ดีต่อสุขภาพ 

อ่านว่า เฮ่ลตี


not healthy = unhealthy = 

ไม่ดีต่อสุขภาพ


Many smokers feel like outcasts.

คนสูบบุหรี่หลายคนรู้สึกเหมือนคนนอกคอก


outcast (n.) คนที่สังคมไม่ยอมรับ

อ่านว่า เอ้าทแคสทฺ


Many will adhere to what she said. 

หลายคนจะยึดตามคำพูดของเธอ


adhere to 

ยึดตามคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม