เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

Pass, Passed, Past  ใช้อย่างไร

past เป็นทั้งคำนาน (n.) ที่แปลว่า อดีต 

คำกริยาวิเศษณ์ (adverb) 

และคำบุพบท (preposition)   

ที่แปลว่า ผ่าน 

เช่น

past (n.) อดีต

Don't worry about it.  It's in the past.

อย่ากังวล มันผ่านไปแล้ว 


past (adv.) ผ่าน ใช้เติมเพื่อขยายคำกริยาอื่น

to walk past  เดินผ่าน

I walked past.  

ฉันเดินผ่าน

Let that car go past.  

ให้รถคันนั้นผ่านไปก่อน


past (prep.) ผ่าน

I walked past the shop.  

ฉันเดินผ่านร้านนั้น

I drove past the restaurant.  

ฉันขับรถผ่านร้านอาหาร

He looked past me.  

เขามองผ่านฉันไป


 pass (v.)  ผ่าน ใช้เป็นคำกริยาหลัก

You will pass a hospital on the way there.
คุณจะผ่านโรงพยาบาลระหว่างทางไปที่นั่น

I passed it.  

ฉันผ่านมันไป

I passed the exam.  

ฉันสอบผ่าน

Please pass me the salt.  

ช่วยส่งเกลือให้หน่อย

He passed me the salt.  

เขาส่งเกลือให้ฉัน

 past / passed  ออกเสียงเหมือนกันว่า แพสทฺ/พาสทฺ 

แต่อย่างที่อธิบายข้างบน past/passed ใช้ต่างกันนะครับ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม