สรรเสริญ โยนความผิด ภาษาอังกฤษพูดและออกเสียงอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


มีผลวิจัยออกมาว่าการที่ครูชมเด็กมากกว่าการดุด่านั้น ทำให้เด็กมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นักจิตวิทยาด้านการศึกษาในสหรัฐฯทำการวิจัยให้ครูชื่นชมเด็ก มากกว่าดุด่าเด็ก อัตรา 4:1 หากครูจำเป็นต้องดุเด็กจริงๆ ก็ต้องหาโอกาสไปชมเด็กอย่างน้อย 4 ครั้ง 

ผลที่ออกมาเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ร่วมโครงการต่างกันชัดเจน พบว่าพฤติกรรมของเด็กดีขึ้น มีสมาธิ มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม และผลการเรียนก็ดีขึ้นตามไปด้วย 

เป็นเพราะเมื่อเราชื่นชมการกระทำของเด็ก ก็ยิ่งกระตุ้นให้เด็กอยากทำต่อๆไป ในทางกลับกันหากดุด่าเด็กมากเกินไป จะยิ่งทำให้เด็กต่อต้านและไม่เชื่อฟัง  

ศัพท์ข่าวเช้านี้


The more praise, the more improvement. 

ยิ่งชมก็ยิ่งดี


praise (v.) ชื่นชม, สรรเสริญ 

อ่านว่า เพรซ


Teachers should try to praise their students more often. 

ครูควรจะพยายามชมนักเรียนให้มากขึ้น


ดุด่า 

scold / reprimand


Don't scold me! 

อย่าด่าฉัน


Yesterday my boss scolded me!  

มื่อวานเจ้านายด่าฉัน


blame (v.) ต่อว่า, โทษ, โยนความผิด 

อ่านว่า เบลม


Don't blame others for your problems. 

อย่าโทษคนอื่นสำหรับปัญหาของคุณ


รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/170089คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม