อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

prejudice เพร็ดเจอะดิสฺ (n.) อคติ
She has a prejudice against men. 
 เธอมีอคติกับผู้ชาย

prejudiced เพร็ดเจอะดิสฺทฺ  (adj.) มีอคติ

He is prejudiced against women. 

เค้ามีอคติกับผู้หญิง

I feel like you have something against me.

 ฉันรู้สึกว่าคุณมีอคติกับฉัน

Do you have a prejudice against me?

 คุณมีอคติกับฉันรึเปล่า

Do you have something against me?

 คุณมีอคติกับฉันรึเปล่า

biased บายเอิสฺทฺ (adj.) ลำเอียง

He is very biased. 

เค้าลำเอียงมากๆ

bias บายเอิสฺ (n.) ความลำเอียง

This movie has a bias.
หนังเรื่องนี้มีความลำเอียงคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม