Prevent กับ Protect ใช้ต่างกันอย่างไร

สรุปง่ายๆนะครับว่า  prevent แปลว่า ป้องกัน ในขณะที่ protect แปลว่า ปกป้อง เช่น

I'm going to wash my face twice a day to prevent acne.

ฉันจะล้างหน้าวันละสองครั้งเพื่อป้องกันสิว

If I see a vicious-looking dog, I will protect my children from it. 

ถ้าเห็นหมาดุก็จะปกป้องลูกจากมัน

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม