ดูต่างหน้า เครื่องเตือนใจ เตือนความจำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ดูต่างหน้า

เช่น Let this doll be a reminder of me. 

ให้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงฉัน

Let this doll be a reminder of my handsomeness. 

ให้ตุ๊กตาตัวนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความหล่อของผม


remind (v.) 

เตือนความจำ

เช่น I hope this doll will remind you of me. 

ฉันหวังว่าตุ๊กตาตัวนี้จะทำให้เธอนึกถึงฉัน


เมื่อต้องการบอกให้คนอื่นเตือนอะไรเรา

เช่น Will you remind me to go pick up our laundry? 

คุณช่วยเตือนให้ฉันไปเอาผ้าที่ส่งซักได้ไหม


pick up + กรรม / pick กรรม up ก็ได้

เช่น Will you remind me to go pick our laundry up? 

คุณช่วยเตือนให้ฉันไปเอาผ้าที่ส่งซักได้ไหม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม