เตือน คำเตือน เตือนความจำ เตือนใจ ทำให้ระลึกถึง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Remind / Warn

You remind me of my daughter back home.
คุณทำให้ฉันนึกถึงลูกสาวที่บ้านเกิด

daughter  ลูกสาว

remind (v.)  เตือนใจ ทำให้ระลึกถึง

She reminds me of myself when I was young.
เขาทำให้ฉันคิดถึงตัวเองตอนยังเป็นเด็ก

Please remind me about the meeting tomorrow.
ช่วยเตือนผมเรื่องการประชุมพรุ่งนี้ด้วย

Please remind me to get some milk later.
เดี๋ยวช่วยเตือนให้ฉันซื้อนมด้วยนะ

warn (v.)  ตักเตือน

I won’t warn you again.  

ฉันจะไม่เตือนคุณอีกแล้วนะ

He warned me about the pickpockets in the area.
เขาเตือนฉันเกี่ยวกับพวกนักล้วงกระเป๋าในบริเวณนั้น

warning (n.)  คำเตือน การตักเตือน

This is your last warning. 

นี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะ

Don’t say I didn’t warn you.  

แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ


Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม