คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ... ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่มีสิทธิ์ที่จะ.....ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Right (n.)  สิทธิ

You don’t have the right to tell me what to do.
คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันทำอะไรๆ

She has no right to come into my house.
หล่อนไม่มีสิทธิ์เข้ามาในบ้านของฉัน

Everybody has the right to express their opinions.
ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของตน

คำว่า right มีหลายความหมาย แล้วแต่การใช้และบริบท


Right (adj.)  ขวา หรือ ถูกต้อง

You must do the right thing.  คุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง

His answer is right.  คำตอบของเขาถูกต้อง

Please turn right.  โปรดเลี้ยวขวา

Right?  ใช่มั้ย (ยกหางเสียง)
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม