อยากมีสักคนที่สามารถคุยได้ทุกเรื่อง ผู้ฟังที่ดี ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ต้องการคนที่คุยด้วยได้ทุกเรื่อง ภาษาอังกฤษ

I just want somebody who(m) I can talk to about everything.

ฉันต้องการใครสักคนที่ฉันคุยด้วยได้ทุกเรื่อง

I want someone who’s a good listener.
ฉันต้องการคนที่เป็นผู้ฟังที่ดี

I want someone I can confide in.
ฉันต้องการใครสักคนที่ฉันสามารถไว้วางใจปรึกษาได้

I want someone I can trust with my deepest, darkest secrets.
ฉันต้องการคนที่ฉันสามารถบอกความลับที่มืดดำที่สุดของฉันได้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม