พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

stepfather / stepmother / stepparent

Stepfather / Stepmother  พ่อเลี้ยง / แม่เลี้ยง

Being a stepfather is not easy.  การเป็นพ่อเลี้ยงนั้นไม่ง่าย

She grew up with her stepmother.  

ฉันโตมากับแม่เลี้ยง

Stepparents  พ่อแม่เลี้ยง (ไม่เจาะจง)

I have a stepsister.  

ฉันมีพี่สาว/น้องสาวเลี้ยง

He is my stepbrother.  

เขาเป็นพี่ชาย/น้องชายเลี้ยงของฉัน
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม