จุดแข็ง จุดอ่อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Strength / Strange / Straight ออกเสียงอย่างไร

สามคำนี้ออกเสียงต่างกัน โดยเฉพาะท้ายคำ (กรุณาดูจาก clip)

Strength  ความเข้มแข็ง (มีรากศัพท์มาจากคำว่า strong เข้มแข็ง)

Do you have the strength to get over your ex?  

คุณมีความเข้มแข็งพอที่จะลืมแฟนเก่าหรือไม่

Everybody has both strengths and weaknesses.  

ทุกคนมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
(สังเกตว่าคำว่า
strengths and weaknesses ในที่นี้เติม s เป็นรูปพหูพจน์)

Strange  แปลก

Stranger  คนแปลกหน้า

You shouldn’t trust strangers.  

คุณไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า

Strange-looking / Weird-looking  

หน้าตาแปลกๆ

He’s a strange-looking guy. 

 เขาเป็นคนหน้าตาแปลกๆ

Straight  ตรง

Go straight and take a left.  

ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้าย

Straight-forward  

ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

He’s a very straight-forward person.  

เขาเป็นคนตรงไปตรงมามาก

He’s not gay, he’s straight.  

เขาไม่ได้เป็นเกย์ เขาเป็นคนตรงเพศคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม