เหนื่อยล้า เหงื่อออก เหงื่อท่วมตัว หอบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

PT = personal trainer ครูฝึกส่วนตัว

Arabic ภาษาอาหรับ

aerobics การออกกำลังแบบแอโรบิก

do aerobics ออกกำลังกายแบบแอโรบิก


pant (v.) หายใจหอบ 

เช่น I’m panting. ฉันหอบ


Dogs pant because they can’t sweat. 

สุนัขหอบ เพราะมันไม่มีเหงื่อ


pants (n.) (US) กางเกงขายาว

pants (n.) (UK) กางเกงใน


exhausted อิกซ่อสถิด (adj.) เหนื่อยล้า

tired ไทเยอรด(adj.) เหนื่อย


ระวังการออกเสียง

sweet (adj.) หวาน

sweets (n.) ของหวาน

sweat (n.) เหงื่อ

sweat (v.) เหงื่อออก

sweaty (adj.) เต็มไปด้วยเหงื่อ

sweat / sweating like a pig (สำนวน) เหงื่อท่วมตัว

Don’t sweat it. (สำนวน) ไม่ต้องกังวล


yoga โย่วกะ (n.) โยคะ

your car รถของคุณ

do yoga เล่นโยคะ


abs = abdominal muscle (n.) กล้ามเนื้อหน้าท้อง

abdomen (n.) ท้อง

piece of cake / walk in the park / no sweat (สำนวน) ง่าย
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม