ระบายความรู้สึก ยกภูเขาออกจากอก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

To vent / To get it off my chest
ระบายความในใจ

Vent ย่อมาจากคำว่า Ventilation  ช่องระบายอากาศ

This building has built-in ventilation/vents.   ตึกนี้มีช่องระบายอากาศในตัว

Vent (v.)  ระบายความรู้สึก ระบายความในใจออกมา

I need to vent my problems.  ฉันต้องการระบายปัญหาของฉัน

I have so many problems in my life right now; I need to vent!
ตอนนี้ฉันมีปัญหาในชีวิตมากมาย ฉันต้องระบายออกมาบ้าง

I need to get my problems off my chest.
ฉันต้องยกปัญหาออกจากอกบ้าง / ฉันต้องระบายปัญหาออกมาบ้าง

I have so many problems in my life, I need to get them off my chest.
ฉันมีปัญหากับชีวิตมากมายเหลือเกิน ฉันต้องระบายออกไปบ้าง

I need to get something off my chest.
ฉันขอระบายอะไรบางอย่างออกมา / ฉันขอสารภาพอะไรบางอย่าง

I need to get this off my chest because it’s really weighing me down.
ฉันต้องสารภาพอะไรบางอย่างเพราะมันทำให้ฉันหนักใจมาก

I need to confess something to you.  ฉันต้องขอสารภาพอะไรบางอย่างกับคุณ

She has pent-up feelings that she needs to get off her chest sometimes.
เธอมีความรู้สึกที่สะสมมาที่บางทีเธอต้องการระบายออกมาบ้าง

I need to discuss my issues with someone else because I need to get them off my chest.
ฉันต้องคุยเรื่องปัญหาของฉันกับใครสักคนเพราะฉันต้องการระบายออกมา

ถ้าจะบอกว่า รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังจากได้เล่าปัญหาให้คุณฟัง พูดได้ว่า

I feel so relieved after getting that off my chest!
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม