สิ้นเปลือง น่าเสียดาย เสียเวลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

สิ้นเปลือง น่าเสียดาย เสียเวลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? 


What a waste / How wasteful! 

สิ้นเปลืองจริงๆ

waste (v.) เปลือง 

อ่านว่า เวสท


We shouldn't waste food.

ไม่ควรเปลืองอาหาร

That's a waste of money. 

นั่นเป็นการเปลืองเงิน


I don't want to waste my time. 

ฉันไม่อยากจะเสียเวลา


น่าเสียดาย! 

That's too bad! 

What a shame! 

What a pity!


หมดอายุ 

It's expired. 

อิทสฺ อิคสไป้เอิร์ดฺ


มันบูดเน่า 

It's gone bad. It's rotten.
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม