สมมุติว่า, สมมติว่า พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

สมมุติว่า, สมมติว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Let’s say… สมมุติว่า
Let’s say you were my mother. สมมุติว่าคุณเป็นแม่ฉัน
What would you say to me? คุณจะพูดกับฉันอย่างไร
Go to your room. ไปที่ห้องของเธอ
Sit in the corner. ไปนั่งที่มุม
Let’s say we were on a boat and the captain said that a storm was about to start. 
สมมุติว่า เราอยู่บนเรือแล้วกัปตันบอกว่าพายุกำลังจะเข้ามา
What would you do? คุณจะทำอย่างไร
I would panic. ฉันจะลนลาน
I would pray. ฉันจะภาวนา/สวดมนต์

suppose สมมุติว่า 
Suppose you were my father. How would you treat me? 
ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพ่อฉัน คุณจะปฏิบัติกับฉันอย่างไร
She would ground me. เธอจะกักบริเวณฉัน
She would force me to do my homework all day.  
เธอจะบังคับฉันให้ทำการบ้านทั้งวัน
She wouldn’t let me leave my house. 
เธอจะไม่ให้ฉันออกจากบ้าน
She wouldn’t let me go out with my friends. 
เธอจะไม่ให้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อน
She wouldn’t let me have a good time. 
เธอจะไม่ให้ฉันมีความสุข/สนุก
I’m glad that we were just imagining this. ฉันยินดีที่เราแค่สมมุติเฉยๆ

imagine สมมุติว่า/จินตนาการ
Imagine being able to fly. How cool would that be? 
สมมุติว่าสามารถบินได้ มันจะเจ๋งแค่ไหน
Imagine how cool it would be to be Superman. 
ลองจินตนาการว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนที่จะเป็นซุปเปอร์แมนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม