ทำตัวเย็นชาใส่ ไม่เป็นมิตร เพิกเฉย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Cold Shoulder ไม่ใช่ไหล่เย็น !! งั้นสำนวนนี้แปลว่าอะไร ??

He gave me the cold shoulder means...
a. He treated me like a princess. เขาปฏิบัติต่อฉันดีมาก ๆ เหมือนฉันเป็นเจ้าหญิง
b. He let me borrow his jacket. เขาให้ฉันยืมเสื้อกันหนาวของเขา
c. He deliberately ignored me. เขาตั้งใจเพิกเฉยต่อฉัน
d. He told me to leave. เขาบอกให้ฉันออกไป

คำตอบคือ C

To give someone the cold shoulder means to deliberately ignore him or her.
การ "ให้ไหล่เย็นกับใคร" หรือ To give someone the cold shoulder
หมายถึง ตั้งใจเพิกเฉยเขา ทำตัวเย็นชากับเขา นั่นเอง

นอกจากนั้นแล้ว cold ที่แปลว่าหนาวก็ยังใช้ในความหมายว่า
without emotion or unfriendly ก็คือไม่มีความรู้สึก เย็นชา ไม่เป็นมิตร
เช่น
She was very cold towards me.
เธอทำตัวเย็นชาใส่ฉันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม