เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Have you ever seen Mission Impossible? 

คุณเคยดูหนังเรื่อง Mission Impossible หรือไม่?


Tom Cruise 

อ่านว่า ทอม ครูซ (ซ ออกเป็น z)


 จากหนังเรื่อง Mission Impossible หนังที่แสดงนำโดย Tom Cruise 

ที่ในแต่ละภาคจะมีฉากที่พระเอกใส่หน้ากากหลอกศัตรู ที่เมื่อก่อนเรื่องจริงไม่สามารถจะมีทางทำได้


It used to look like it was impossible.

เมื่อก่อนมันดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้


impossible (adj.) เป็นไปไม่ได้ 

อ่านว่า อิมเพาะสิเบิล


used to

เมื่อก่อนเคย...


Now it’s possible!

เป็นไปได้แล้ว


 แต่ตอนนี้สามารถทำได้จริงแล้ว ที่เมือง Shiga ประเทศญี่ปุ่น มีบริษัทแห่งหนึ่ง ผลิตหน้ากากเหมือนจริงขึ้นมา

 โดยหน้ากากทำจากเรซิน และพลาสติก ก่อนจะตกแต่งให้เหมือนจริงมากที่สุด โดยเฉพาะริ้วรอยบนใบหน้า 


A company in rural Japan makes super-realistic masks.  

มีบริษัทแห่งหนึ่งที่ญีปุ่น ในชนบท ผลิตหน้ากากเหมือนจริงมากๆ


rural (adj.) ซึ่งอยู่ในชนบท 

อ่านว่า เรอะเริล


super-realistic (adj.) เหมือนจริงมาก ๆ 

อ่านว่า ซุเพอร รีลิสถิค


ทำให้มียอดสั่งซื้อจากทั่วโลก 

ไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิง วงการแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ที่นำไปพัฒนาระบบ การจดจำใบหน้าของผู้ขับขี่ขณะหลับ เพื่อส่งสัญญาณแจ้งเตือน

 โดยผู้ผลิตบอกว่าอยากให้สินค้าของเขาถูกใช้ในทางที่ดี ไม่ใช่ไปใช้ในการก่ออาชญากรรมแต่ก็ไม่สามารถชี้ขาดได้ว่าจะไม่เกิดขึ้น

 

He can’t rule out such threats. 

เขาชี้ขาดไม่ได้ว่าสิ่งเลวร้ายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น


rule out ชี้ขาด, คัดออก


Don’t rob the bank with an Ajarn Adam mask on! 

อย่าใส่หน้ากากอาจารย์อดัมแล้วไปปล้นธนาคาร


rob the bank ปล้นธนาคารคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม