ช่วงเวลา โอกาส ในอีกสักพัก เป็นบางโอกาส เหตุการณมันพาไป ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

moment (n.)

โอกาสสำคัญ / ชั่วขณะ

This was my moment.

นี่คือช่วงเวลาของฉัน

We were in the moment.

เหตุการณ์มันพาไป

momentarily (adv.)

ในอีกสักพัก

The show will begin momentarily.

การแสดงจะเริ่มในอีกสักพักหนึ่ง


occasion (n.) โอกาส

This is a very special occasion.

นี่เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆ


occasionally (adv.) เป็นบางโอกาส

I drink wine occasionally.

ฉันดื่มไวน์เป็นบางโอกาส


คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม