จองผ่านเน็ต ใบเสร็จ สัมภาระ ของใช้ส่วนตัว กรอกเอกสาร ข้อมูลเบื้องต้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

การทักทาย

Good morning, sir/madam. สวัสดีตอนเช้า

Good afternoon, sir/madam. สวัสดีตอนบ่าย

Good evening, sir/madam. สวัสดีตอนเย็น

Welcome to flight of the Gibbon. ยินดีต้อนรับสู่ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน


แนะนำตัวเอง

My name is … ฉันชื่อ...

Nice to meet you. / Good to meet you. ยินที่ได้รู้จัก


ถามการจอง

Do you have a reservation? 

คุณจองไว้หรือไม่


Did you book this online? 

คุณได้จองผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่


Did you book this at your hotel? 

คุณได้จองผ่านทางโรงแรมหรือไม่


May I have your name, please? 

ขอทราบชื่อของคุณได้ไหม


Could I have your name, please? 

ขอทราบชื่อของคุณได้ไหม


What is your name? 

คุณชื่ออะไร


Name, please. 

ขอชื่อของคุณด้วย


Your name, please. 

ขอชื่อของคุณด้วย


Do you have your receipt? 

คุณมีใบเสร็จหรือไม่


Could you show me your receipt?

ขอดูใบเสร็จได้ไหมPlease fill out this registration form. 

กรุณากรอกเอกสารการลงทะเบียน


Could you please write some basic information about yourself? 

ช่วยเขียนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหม


เก็บสัมภาระ

Where can we keep our belongings?

เราสามารถเก็บของได้ที่ไหน


Where can we keep our stuff? 

เราสามารถเก็บของได้ที่ไหน


Where can we keep our things? 

เราสามารถเก็บของได้ที่ไหน


Where can we put our stuff?

เราสามารถเก็บของได้ที่ไหน


Where can we put our belongings?

เราสามารถเก็บของได้ที่ไหน


Please put your stuff in a locker. 

กรุณาเก็บของไว้ในตู้เก็บของ


Please put your belongings in a locker. 

กรุณาเก็บของไว้ในตู้เก็บของ


Please put your things in a locker. 

กรุณาเก็บของไว้ในตู้เก็บของ คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม