คุณเลิกกับฉันไม่ได้ ! ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ฉันจะไม่มีวันหยุดรักเธอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Move Clip Subtitles

This is over. 

นี่จบแล้ว 

You can't break up with me. 

คุณเลิกกับฉันไม่ได้ 


Sentences and vocabulary from Movie Hits with Adam:

You can't break up with me. คุณเลิกกับฉันไม่ได้ !!!

ถ้าเป็นกริยาก็จะเขียนแยกกันสองคำ break up (v.) เลิก, เลิกกัน 

no matter what ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

No matter what happens, I'll never stop loving you.
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ฉันจะไม่มีวันหยุดรักเธอ

His breakup destroyed his life. 
การเลิกกับแฟนทำลายชีวิตของเค้า
ถ้าเป็นนามก็เขียนติดกัน breakup (n.) การเลิกกัน, การเลิกกับแฟน 
destroy ดิสฺ โทร่ย (v.) ทำลาย
destroyed ดิสฺ โทร่ยดฺ (v2) ทำลายไปแล้ว

คำอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

stop (v.) หยุด 

สมมุตจะบอกว่า หยุด ! ก็พูดได้หลายแบบ เช่น

Stop doing that! 

Stop it!

Quit it!

Cut it out!

Knock it off!

หรือแบบสุภาพกว่านี้คืิอประมาณว่า หยุดได้มั้ย

Can/Could/Will/Would you stop that, please?

Can/Could/Will/Would you quit that, please?คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม