มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า หัวสูง คิดว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาล โลกหมุนรอบคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มนุษย์ลุง มนุษย์ป้า หัวสูง 
คิดว่าเป็นศูนย์กลางจักรวาล โลกหมุนรอบคุณ 
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

a man/woman who thinks that the world revolves around him/her
คนที่คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเขา(มนุษย์ป้า,มนุษย์ลุง)

revolve (v.) หมุนรอบ
They think they are the center of the universe.
พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

He thinks that he's the center of the universe.
เค้าคิดว่าเค้าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

condescending (adj.) จองหอง
He is a very condescending person.
เค้าเป็นคนที่ทำตัวเหนือคนอื่น

selfish (adj.) เห็นแก่ตัว
He's so selfish!
เค้าเห็นแก่ตัวมาก

snob (n.) คนหัวสูง snobby/snobbish (adj.) หัวสูง
He/She is a snob. / He's snobby/snobbish. 
เขาเป็นคนหัวสูง

overbearing (adj.) คนที่ชอบบังคับคนอื่นคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม