ติเพื่อก่อ ติชม วิจารณ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

constructive criticism การติเพื่อก่อ

construct (v.) ก่อสร้าง
I'm going to construct a new home.
ฉันจะสร้างบ้านใหม่

criticism (n.) การวิจารณ์, การติเตียน

constructive (adj.) ซึ่งสร้างสรรค์

I want to give you some constructive criticism. 

ฉันอยากติเพื่อก่อ, ฉันอยากติชมคุณ


feedback (n.) คำติชม (เป็นนามนับไม่ได้จึงไม่เติม s)

I want to give you some feedback.

ฉันอยากให้คำติชมคุณ

Will you give me some feedback about The Breakdown?

คุณให้คำติชมฉันเกี่ยวกับรายการเดอะเบรคดาวน์ได้มั้ย


critique (v.) วิจารณ์

critic (n.) นักวิจารณ์

Movie critics critique movies. 


ridicule (v.) เย้ยหยัน

Please don't ridicule my work.

โปรดอย่าเย้ยหยันงานของฉัน

 


Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม