ต่อให้ ไม่ว่า ถึงแม้ว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Even if ... / No matter .... / Regardless of ....

ต่อให้... / ไม่ว่าจะ ...

Even if you say it a bunch more times, I still won’t believe you.
ต่อให้คุณพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ / ถึงคุณจะพูดอีกกี่ครั้ง ฉันก็จะยังไม่เชื่อคุณ

Even if it rains today, I will still go out.
ถึงวันนี้ฝนจะตก ฉันก็ยังจะออกไปข้างนอก

No matter how many times you say it, I won’t believe you.
ไม่ว่าคุณจะพูดอีกกี่ครั้งก็ตาม ฉันก็จะไม่เชื่อคุณ

No matter how angry I get, I will never hit my child.
ไม่ว่าฉันจะโกรธแค่ไหน ฉันก็จะไม่ตีลูก

Regardless of how many times you say it, I still won’t believe you.
ไม่ว่าคุณจะพูดอีกกี่ครั้งก็ตาม ฉันก็จะไม่เชื่อคุณ

I’m going to the party regardless of whether or not you are going.
ฉันจะไปงานเลี้ยง ไม่ว่าคุณจะไปหรือไม่ก็ตาม

Irregardless คำนี้มีคนพูดกัน แต่จริงๆแล้วคำนี้ไม่มีอยู่

I won’t believe you even if you tell me many more times.

I won’t believe you, no matter how many times you tell me.

 I won’t believe you regardless of how many times you tell me.

Even if  ถึงถ้า....

Even though  ถึงแม้ว่า

I won’t believe you even though you told me that it’s true.
ฉันไม่เชื่อคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันจริง

Even though she doesn’t love me, I think of her all the time.
ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รักผม ผมก็ยังคิดถึงเธอเสมอ

No matter how hard Adam tries, he’ll never be as prominent as Sueching.
ไม่ว่าอดัมจะพยายามแค่ไหนก็ตาม ก็ยังไม่เด่นเท่าซู่ชิง

 คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม