รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ภาษาอังกฤษอังกฤษว่าอย่างไร ???

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??


I didn’t think it through.
ฉันไม่ได้คิดรอบคอบพอ


I wasn’t careful enough.
ฉันไม่ได้ระวังพอ


I didn’t fully understand the situation.
ฉันไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ดีพอ


You might be making up an excuse.
คุณอาจจะกำลังแก้ตัวก็ได้


I didn’t take the proper precautions.
ไม่ได้คิดให้รอบคอบ ไม่ได้ระมัดระวัง ไม่ได้ป้องกัน


I was careless.
ฉันไม่ได้ระวังให้ดี


I’m sorry, but I didn’t know any better.
ขอโทษนะ แต่ฉันไม่ได้รู้ดีไปกว่านั้น (ก็เลยทำผิดพลาดไป)


I misread the situation.
ฉันอ่านสถานการณ์ผิดไปน่ะ


It was a careless mistake.
เป็นข้อผิดพลาดที่ไร้ความระมัดระวัง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม