เข้าใจผิด ได้ยินผิด พูดผิด ทำให้เข้าใจผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

หูฝาด หูแว่ว และคำอื่นๆที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า mis-

I’m hearing things.  ฉันได้ยินอะไรๆไปเอง / ฉันหูแว่วไปเอง


You’re hearing things.  

เธอหูแว่วไปเอง


คำกริยาหลายคำ เมื่อเติม mis เข้าไปข้างหน้าจะมีความหมายว่าทำผิด

I misheard you.  

ฉันได้ยินคุณผิดไป


Misbehave  ประพฤติผิด

Miscalculate  คำนวณผิด

Misjudge  ตัดสินผิด

Mislead  นำทางผิด ทำให้หลงเข้าใจผิด

Misspell  สะกดผิด

Misspeak  พูดผิด

Misunderstand  เข้าใจผิด


I don’t want to miscalculate the statistics of this project.
ผมไม่อยากคำนวณสถิติของโครงการนี้ผิด


Don’t misjudge other people.  

อย่าตัดสินคนอื่นผิดๆ


They misled you.

 เขาแนะนำคุณผิด


You misled me.  

คุณแนะนำฉันผิด


It’s misleading.  

มันทำให้เข้าใจผิด


It’s okay to misspell some words sometimes.  It’s not that big of a deal.
ถ้าสะกดคำบางคำผิดก็โอเค มันไม่ใช่เรื่องใหญ่


If you misspeak, don’t stress.  

ถ้าคุณพูดผิดไป อย่าเครียด


You can learn from your mistakes. 

 คุณสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้


They misunderstood me.  

 พวกเขาเข้าใจฉันผิด


I have been misunderstood. 

ฉันถูกเข้าใจผิด


We had a little misunderstanding.  

เรามีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม