ฝนตกปรอย ๆ ฝนตกหนัก ที่หลบ ที่กำบัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??

Refuge / Shelter

Seek refuge behind the safety of the great wall.
จงไปหลบภัยหลังความปลอดภัยของกำแพงใหญ่

refuge (n.) ที่ลี้ภัย ที่หลบซ่อน

refugee (n.) ผู้ลี้ภัย

shelter (n.) ที่กำบัง ที่หลบภ้ย


It’s pouring rain.  Let’s find some shelter.  

ฝนกำลังเทลงมา หาที่หลบกันเถอะ

นอกจาก It’s pouring rain. แล้วก็ยังมีคำพูดอื่น ๆที่แปลว่าฝนตกหนัก เช่น

It’s raining really hard.

It's raining really heavily.

It's coming down hard (outside).

It's raining cats and dogs. (สำนวน)


นอกจากส่วน ฝนตกปรอย ๆ ก็ใช้ sprinkling หรือ drizzling 

เช่น

Don’t worry, it’s just sprinkling.  

ไม่ต้องห่วงหรอก ฝนตกเบา ๆ เอง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม