ด่า ดุว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

What the heck is that? 

นี่คืออะไรนะ

heck เป็นคำเลี่ยงของ hell

What the hell is that? 

นี่คืออะไร The farmer wanted to teach the monkey a lesson it would never forget.

ชาวนาอยากสอนบทเรียนที่ลิงตัวนี้ไม่มีวันลืม


a lesson it would never forget บทเรียนที่จะไม่มีวันลืม

He scolded the monkey and told it to never come back. เขาด่าลิงตัวนี้แล้วบอกมันไม่ให้กลับมาอีก

scold (v.) ด่า, ดุว่า 

อ่านว่า สโกลด

What goes around, comes around. 

กงเกวียนกำเกวียน

immune (adj.) ซึ่งได้รับการยกเว้น หรือ ซึ่งมีภูมิคุ้มกัน 

อ่านว่า อิมิ่วนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม