ตกใจ น่าตกใจ สะดุ้ง ประหลาดใจ คาดไม่ถึง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


surprise (v.) ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้ตกใจ
I want to surprise her for her birthday.
ผมอยากจะเชอร์ไพรส์เธอสำหรับวันเกิดของเธอ

surprised (adj.) ประหลาดใจ, ตกใจ
She was so surprised! 
เธอประหลาดใจมาก

surprising (adj.) น่าประหลาดใจ, น่าตกใจ
His answer was very surprising.
คำตอบของเค้าน่าประหลาดใจ/น่าตกใจ

startle (v.) ทำให้สะดุ้ง
I didn't mean to startle you.
ผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณสะดุ้ง

startled (adj.) สะดุ้ง
He looked startled.
เค้าดูเหมือนเค้าสะดุ้งตกใจ

startling (adj.) น่าตกใจ
He told me some startling news.
เค้าบอกข่าวที่น่าตกใจ

shock (v.) ทำให้ตกใจ
This will shock the world!
อันนี้จะทำให้โลกตกใจ

shocked (adj.) ตกใจ
I was shocked when I heard the news.
ผมตกใจเมื่อได้ยินข่าว

shocking (adj.) น่าตกใจ
It was a shocking revelation.
มันเป้ฯการเปิดเผยที่น่าตกใจ

unexpected (adj.) ซึ่งคาดไม่ถึง
The announcement was unexpected.
ข้อประกาศเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม