สอดรู้สอดเห็น สาระแน เสือก ก้าวก่าย อวดรู้ อวดเก่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำต่างๆต่อไปนี้เป็นเชิงลบแต่ใครๆก็อยากรู้เพราะบางทีใช้เล่นๆกับเพื่อนได้ อิอิ  ไม่ต้องเครียดเนาะ
to pry  (v. พราย) to snoop (v. ซนูพฺ)  to be nosy/nosey (adj. โนซี) 

คล้ายกันหมดและหมายถึง สอดรู้สอดเห็น หรือ สาระแน แต่ไม่ได้หยาบเท่าคำว่าเสือกครับ 

ถ้าเราจะบอกว่า อย่ามาสอดรู้สอดเห็น ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า
Don't be so nosy!  หรือ Don't snoop/pry into my business! 
บางทีก็จะใช้ Mind your own business! หรือ It's none of your business!
ซึ่งหมายถึงว่า ไม่ใช่เรื่องของคุณ หรือ ไม่ใช่ธุระของคุณ นะครับ

ถ้าจะสื่อความรู้สึกเดียวกันกับคำว่าเสือกก็ต้องเพิ่มคำอื่นเข้าไปครับ เช่น 
It's none of your freaking/fricking/flipping business. 
ซึ่งคำว่า freaking/fricking/flipping นั้นเป็นคำเลี่ยงของคำว่า f**king นะครับ ถ้าอยากพูดเล่นๆกับเพื่อนก็ใช้ f**king ก็ได้บ้าง 

แต่มันไม่ได้เท่ที่จะใช้คำนี้แบบพล่อยๆ หรือพร่ำเพรื่อ  ที่จริงแล้วมันฟังดูน่ารำคาญทำให้ผู้พูดดูเหมือนไม่เข้าใจกาลเทศะนะครับ 

คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงได้แก่
 to meddle (v. เม็ดโด็ลฺ)  to mess (v. เม็สฺ) กับ to tamper (v. แทมเพอร) ซึ่งเหมือนคำว่ายุ่ง

และใช้ควบคู่กับบุพบทว่า with อย่างเช่น 
Don't mess/meddle/tamper with it. 

อย่ายุ่งกับมัน

ส่วน to intervene (v. อินเทอรฟีน)  กับ to interfere (v. อินเทอรฟิเออร) 
ก็จะเหมือนคำพูดที่ว่า เข้าไปเกี่ยวข้อง เช๋น
I don't think we should intervene/interfere with the situation.
ผมคิดว่าเราควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
 แต่ในบางกรณี intervene/interfere อาจจะหมายถึง ก้าวก่าย เช่น 
You shouldn't interfere with her work. 

คุณไม่ควรก้าวก่ายงานของเธอ

ส่วนอวดรู้กับอวกเก่งก็ใช้คำดังต่อไปนี้ได้ครับ
pretentious (adj.) ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ
to act like you know everything หมายถึง ทำตัวเหมือนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
know-it-all (n.) คนที่ชอบอวดรู้

show-off (n.) ขี้อวด
boastful (adj.) ซึ่งโอ้อวด
brag (v.) โอ้อวด หรือ คุยโวคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม