ปอดแหก ป๊อด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

wuss
ขี้กลัว,ใจเสาะ

wimp  
ขี้กลัว,ใจเสาะ

scaredy cat
ขี้กลัว,ใจเสาะ

coward
ขี้กลัว,ใจเสาะ

chicken
ขี้กลัว,ใจเสาะ

Don’t be such a chicken!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a coward!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a wimp!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a wuss!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a scaredy cat!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

You’re a scaredy cat because you’re scared of going down the slide! 
เธอปอดแหก เพราะเธอกลัวที่จะเล่นสไลเดอร์

Such a + คำนาม

ถ้าจะใช้เป็น Adj. ให้เปลี่ยนเป็น So

Don’t be so wimpy.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be so wussy.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be so cowardly.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม