ปอดแหก ป๊อด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

wuss
ขี้กลัว,ใจเสาะ

wimp  
ขี้กลัว,ใจเสาะ

scaredy cat
ขี้กลัว,ใจเสาะ

coward
ขี้กลัว,ใจเสาะ

chicken
ขี้กลัว,ใจเสาะ

Don’t be such a chicken!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a coward!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a wimp!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a wuss!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be such a scaredy cat!
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

You’re a scaredy cat because you’re scared of going down the slide! 
เธอปอดแหก เพราะเธอกลัวที่จะเล่นสไลเดอร์

Such a + คำนาม

ถ้าจะใช้เป็น Adj. ให้เปลี่ยนเป็น So

Don’t be so wimpy.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be so wussy.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Don’t be so cowardly.
อย่าปอดแหก หรือ อย่าป๊อด

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม