คนไทยชอบเดินทางคนเดียวมากกว่าชาติใดในโลก

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ เปิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย
โดยวีซ่า เผยนักท่องเที่ยวชาวไทยชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวมากกว่าชาติใดในโลก จากการสำรวจช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า 28% ของคนไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว 
ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้วีซ่าวิเคราะห์ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองง่ายขึ้น 
 
 

Thais like to travel solo more than any other nationality.

คนไทยชอบเดินทางคนเดียวมากชาติใดในโลก


travel solo เดินทางคนเดียว


nationality (n.) ชนชาติ, สัญชาติ

อ่านว่า แหนะ เฉอะ แน่ เหลอะ ที


Do any of you like to travel solo?

มีใครชอบเดินทางคนเดียวไหม


Maybe they’re looking for love!

เขาอาจจะตามหาความรักก็ได้


It’s probably because they’re not single anymore!

น่าจะเป็นเพราะกลุ่มนี้ไม่โสดอีกแล้ว  


single (adj.) โสด

อ่านว่า ซิ่งเกิ่ล


singer (n.) นักร้อง

อ่านว่า ซิ่งเงอร


a single singer นักร้องโสด


Technology has made it much easier to book trips abroad.

เทคโนโลยีทำให้การจองทริปท่องเที่ยวต่างประเทศง่ายขึ้น


 abroad (adv.) ในต่างประเทศ

อ่านว่า อะบร้อด


หลายคนจะสับสนกับคำว่า aboard (adv.) อยู่บนพาหนะ

อ่านว่า อะโบ้ร์ด


I’m aboard a plane that’s going abroad.

ฉันอยู่บนเครื่องบินที่กำลังไปต่างประเทศ


Travel safely, everybody.

เดินทางอย่างปลอดภัยนะทุก ๆ คนคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม