การรักษา กินยา นัดหมาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

ถามความพึงพอใจหลังการรักษา

How was the treatment? การรักษาเป็นอย่างไรบ้าง


บอกรายละเอียดของยา

After the treatment, you need to… 


หลังรับการรักษา คุณจำเป็นต้อง...

After the treatment, you have to… 


หลังรับการรักษา คุณต้อง...

After the treatment, you have to take antibiotics.


หลังรับการรักษา คุณต้องกินยาปฏิชีวนะ

After the treatment, you have to take painkillers. 


หลังรับการรักษา คุณต้องกินยาแก้ปวด

Please take 2 tablets, 3 times a day, after eating. 


กรุณากินยา 2 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร

Please take 1 tablets, 3 times a day, before meals.


กรุณากินยา 1 เม็ด 3 เวลา ก่อนอาหาร

Take 1 tablet every 4 hours. 


กินยา 1 เม็ด ทุก ๆ 4 ชั่วโมง

Take 1 tablet before bedtime.


กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน

Take 1 tablet before you go to bed.


กินยา 1 เม็ด ก่อนนอน

medicine ยา

tablet / pill ยาเม็ด

spoonful เต็มช้อน


นัดหมายครั้งต่อไป

Your next appointment is next Tuesday, at 2.00 p.m. 

นัดครั้งต่อไปของคุณคือวันอังคารหน้า ตอนบ่าย 2 โมง


If you have any questions, feel free to call us. 

ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โทรหาเราได้


If you have any problems with your appointment, give us a call. 

ถ้าคุณมีปัญญหาเกี่ยวกับการนัดหมาย โทรหาเราได้


กล่าวลา

Thank you very much. 

ขอบคุณมาก


Have a great day. 

ขอให้มีวันที่ดี


See you next time. 

พบกันใหม่ครั้งหน้า
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม