แทงข้างหลัง นอกใจ ผิดสัญญา ผิดคำพูด โกหก ทรยศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

แทงข้างหลัง นอกใจ ผิดสัญญา ผิดคำพูด โกหก ทรยศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

He is a very loyal friend. / He is a very faithful friend.

เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มาก


He is unfaithful. 

เขาไม่ซื่อสัตย์ 


He was unfaithful to his wife. / He cheated on his wife.  / He had an affair.

เขานอกใจแฟน


He stabbed me in the back.  

เขาแทงข้างหลังฉัน


He is a backstabber.  

เขาเป็นนักหักหลัง เขามักจะแทงคนข้างหลัง


He went back on his word.  / He didn't keep his word.

เขาคืนคำ, ผิดคำพูด, ไม่มีสัจจะ


He broke his promise. / He didn't keep his promise.

เขาไม่ทำตามสัญญา, แหกสัญญา


He lied. / He lied to me.  

เขาโกหกฉัน
(สังเกตว่า ต้องมีคำว่า to หลัง lied)

He's a liar! 

เค้าเป็นคนโกหกตลอด


He sold me out.  / He betrayed me. / He double-crossed me.

เขาทรยศฉัน
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม