เสน่ห์ มีเสน่ห์ หลอกล่อ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

However, today what we're going to do is lure the wolf out of his lair.

อย่างไรก็ตาม วันนี้เราจะต้องล่อหมาป่าออกจากถ้ำให้ได้


lure (v.) หลอกล่อ


charm (n.) เสน่ห์

เช่น This place is full of charm.
ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์

charming (adj.) มีเสน่ห์

เช่น This girl is so charming.
ผู้หญิงคนนี้ช่างมีเสน่ห์เหลือเกิน

You're so charming.
คุณมีเสน่ห์มากเหลือเกิน

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม