คำที่สะกดด้วย Ch แต่ออกเสียงเป็น Sh

brochure ออกเป็น brosher

champagne ออกเป็น shampain

chandelier ออกเป็น shandaleer

charlatan ออกเป็น sharlatan

chauffeur ออกเป็น shofer

Michelle ออกเป็น mishell

Michigan ออกเป็น mishigan

Chicago ออกเป็น shikago

chef ออกเป็น shef

machete ออกเป็น mashetee

machine ออกเป็น masheen

mustache ออกเป็น mustash

parachute ออกเป็น parashoot

Chevrolet ออกเป็น shevralay

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

พูดอ้อมค้อม แถ เข้าประเด็นได้แล้ว พูดเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

I think so. ไม่ได้แปลว่า ฉันเห็นด้วย

English สะกิดต่อมฮาตอนที่ 11 ย้อนหลัง พร้อมสรุปคำศัพท์และประโยค

Who กับ Whom ใช้ต่างกันอย่างไร, Who's กับ Whose ใช้ต่างกันอย่างไร

Recommend, Introduce, Advise, Advice กับ Suggest ใช้ต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง The Stanford Prison Experiment

ไม่มีสัญญาณ แบตหมด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How About You? [Ep6] อะไรทำให้คุณรำคาญมากที่สุด ? What's your pet peeve?