การออกเสียงภาษาอังกฤษ Hour, Our, Flour, Flower, Sour

การออกเสียงภาษาอังกฤษ Hour, Our, Flour, Flower, Sour

hour ชั่วโมง กับ our ของเรา ออกเสียงว่า  แอ๊ะเวอรฺ หรือ อาวเวอรฺ
แต่ในบางทีในภาษาพูด our จะกลายเป็นเหมือนคำว่า are ออเออรฺ
ส่วน flour แป้ง กับ flower ดอกไม้ ก็เป็นคำพ้องเสียงเช่นเดียวกัน

ทั้งสองคำออกเสียงว่า แฟละเวอรฺ หรือ ฟลาวเวอรฺ นะครับ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

เนื้อคู่ไม่จำเป็นต้องหา ถึงเวลาก็มาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Brother กับ Sister รู้ได้ไงว่าเป็นพี่หรือน้อง พี่น้อง ภาษาอังกฤษ

ตัวคั่นเวลา กับ ของตาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Of กับ Off ออกเสียงและใช้ไม่เหมือนกัน !!

มีพิรุธ น่าสงสัย โดดเรียน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เนียน ราบรื่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บอกรักเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

Congratulations! แสดงความยินดีและการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ