หลายๆ ครั้ง S ออกเสียงเป็น Z

ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีตัว ตามหลังเสียงก้องเช่น B, D, G, J, L, M, N, R, V, Y เป็นต้น 
S ก็จะออกเสียงเป็นตัว Z (เสียงก้อง) 


การออกเสียง (ใช้  แทน Z)

 • crabs   ออกเสียงว่า  crabz  แครบฺซฺ
 • dad’s    ออกเสียงว่า  dadz  แดดฺซฺ
 • dogs     ออกเสียงว่า  dogz  ดอกฺซฺ
 • sells      ออกเสียงว่า  sellz  เซ็ลฺซฺ
 • mom’s ออกเสียงว่า  momz  มอมฺซฺ
 • pens     ออกเสียงว่า  penz  เพ็นฺซฺ
 • cars      ออกเสียงว่า  carz   คอเออรฺซฺ
 • lives     ออกเสียงว่า  livz  ลิฟฺซฺ
 • cows    ออกเสียงว่า  cowz  คาวซฺ
 • days     ออกเสียงว่า  dayz  เดซฺ
 • horses  ออกเสียงว่า  horsez   โฮเออรเสิซฺ
 • sizes     ออกเสียงว่า  sizez ซายเซิซฺ
 • prices   ออกเสียงว่า  pricez พรายเสิซฺ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Scared, Afraid, Fear, Frightened, Terrified ใช้อย่างไร

Responsive image

ยังตัดใจไม่ได้ คิดถึงเธอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

๕ คำที่แปลว่าตลก 5 Words That Mean Talok

Responsive image

Bow, Blow, Bro, Bowl, Bold, Bull, Bolt, Brown ออกเสียงต่างกันอย่างไร

Responsive image

Ch กับ Sh ออกเสียงต่างกันอย่างไร

Responsive image

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

พูดติดอ่าง กับพึมพำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English