หลายๆ ครั้ง S ออกเสียงเป็น Z

ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีตัว ตามหลังเสียงก้องเช่น B, D, G, J, L, M, N, R, V, Y เป็นต้น 
S ก็จะออกเสียงเป็นตัว Z (เสียงก้อง) 


การออกเสียง (ใช้  แทน Z)

 • crabs   ออกเสียงว่า  crabz  แครบฺซฺ
 • dad’s    ออกเสียงว่า  dadz  แดดฺซฺ
 • dogs     ออกเสียงว่า  dogz  ดอกฺซฺ
 • sells      ออกเสียงว่า  sellz  เซ็ลฺซฺ
 • mom’s ออกเสียงว่า  momz  มอมฺซฺ
 • pens     ออกเสียงว่า  penz  เพ็นฺซฺ
 • cars      ออกเสียงว่า  carz   คอเออรฺซฺ
 • lives     ออกเสียงว่า  livz  ลิฟฺซฺ
 • cows    ออกเสียงว่า  cowz  คาวซฺ
 • days     ออกเสียงว่า  dayz  เดซฺ
 • horses  ออกเสียงว่า  horsez   โฮเออรเสิซฺ
 • sizes     ออกเสียงว่า  sizez ซายเซิซฺ
 • prices   ออกเสียงว่า  pricez พรายเสิซฺ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

นทท.โดนหลอกเสียเงินค่าตั๋วเข้าสวนสัตว์ที่จีน แต่ได้ดูแค่เพนกวินเป่าลม

Prevent กับ Protect ใช้ต่างกันอย่างไร

เด็กจีนสุดอึด แอบใต้ท้องรถบัส เดินทางไกลกว่า 80 กม. ไปหาแม่ที่ทำงานต่างเมือง

Adjective กับ Adverb ใช้ต่างกันอย่างไร

สมควรใช้คำว่า retarded มั้ย

Never mind ไม่ได้แปลว่า ไม่เป็นไร

เปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช

ผมไม่ได้ผายลม ! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร