เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่  ความหมาย สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึง

ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อให้เรื่องหรือเหตุการณ์นั้น ๆ ผ่านลุล่วงไป (Source: proverbthai.com)

ซึ่งพุูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 

to turn a blind eye to something = pretend not to notice something

ก็คือ ทำเป็นไม่เห็นอะไรบางอย่าง

เช่น

He turned a blind eye to the conflict.

เขาทำเป็นไม่สังเกตความขัดแย้ง


to turn a deaf ear to something = refuse to listen, choose not to hear, to ignore what someone says 

ก็คือไม่ยอมฟัง, ทำเป็นไม่ได้ยิน, เพิกเฉยต่อสิ่งที่คนอื่นพูด

เช่น

She turned a deaf ear to the media.

เธอไม่ยอมฟังสื่อมวลชน


to ignore something = เพิกเฉยอะไรบางอย่าง

เช่น

She ignored the problem.

เธอเพิกเฉยต่อปัญหา


สอบถามเรื่องคอร์ส https://lin.ee/uVp0whL  (Line @ajarnadam)

ทดลองเรียนฟรีได้ที่ https://student.ajarnadam.tvคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม