โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น เกลี้ยกล่อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Convince(v.)      *ใช้บ่อย
โน้มน้าว

He tried to convince me to do something that I didn’t want to do. 
เขาพยายามโน้มน้าวให้ฉันทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ

But I didn’t do it. 
แต่ฉันไม่ได้ทำมัน

Sueching tried to convince me to eat pizza and cake earlier today. 
สูชิงพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉันทานพิซซ่าและเค้กก่อนหน้านี้ในวันนี้

Quit trying to convince me.  
เลิกพยายามโน้มน้าวฉัน

You can convince me to eat brownies. 
คุณสามารถโน้มน้าวฉันให้ทานบราวนี่ได้

That’s a very convincing argument. (เป็นการใช้ adj ขยาย n.)  
นั่นเป็นข้อถกเถียงที่โน้มน้าวจิตใจของฉันได้

persuade      *ใช้บ่อย
โน้มน้าว ชักนำคะยั้นคะยอ

He can persuade other people to do things that they don’t want to do. 
เขาสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ทำสิ่งต่างๆที่พวกเขาไม่อยากทำได้

persuasive (adj.)

He’s very persuasive person. 
เขาเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

Sueching is a very persuasive person. 
สูชิงเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

She is a very convincing and persuasive. 
สูชิงเป็นคนที่โน้มน้าวใจและชักนำคนอื่นเก่งมาก

I’m still not convinced that it is true. 
ฉันยังคิดว่าข้อโน้มน้าวนั้นไม่จริง

coax (v.) 
เกลี้ยกล่อม

He’s trying to coax me to do stuff I don’t want to do. 
เขาพยายามเกลี้ยกล่อมฉันให้ทำเรื่องที่ฉันไม่ต้องการทำ

urge (v.)
คะยั้นคะยอชักนำ / กระตุ้น

Urge me to do something. 
คะยั้นคะยอฉันให้ทำบางสิ่ง

He's trying to urge you to do things that you shouldn’t do. 

เขาพยายามคะยั้นคะยอคุณให้ทำสิ่งที่คุณไม่ควรทำคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม