คนไทยกับชาวอเมริกันต่างกันอย่างไรบ้าง

Cultural Differences

Having been in Thailand for 8 years now, I’ve noticed a several cultural differences.

Today I’d like to share some of them.

Americans use of their feet to do stuff such as open doors or turn on fans.

Thais would never use their feet to do these things.

Thais crouch down as they walk past others.

Americans just walk past.

Thais never put books on the ground.

Americans put books on the ground without thinking much of it.

Americans hug their friends even if it’s someone of the opposite sex.

Thais usually don’t hug their friends.

Thais order food for everybody to share together.

Americans typically order for just themselves.

Thais always take off their shoes before going inside.

Americans only take off their shoes when they are told to do so.

Americans tip servers and taxi drivers.

Thais typically don’t tip.

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ ไม่ใช่ How do you think about

Responsive image

ไม่อยากเป็นภาระ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อย่ามาดูถูกฉัน กับ ให้เกียรติฉันหน่อย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ห้าสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย ๆ

Responsive image

รบกวนด้วยนะ, รังเกียจมั้ย, ขอวาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คำภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบ

Responsive image

No, Not, None ใช้ต่างกันอย่างไร