คนไทยกับชาวอเมริกันต่างกันอย่างไรบ้าง

Cultural Differences

Having been in Thailand for 8 years now, I’ve noticed a several cultural differences.

Today I’d like to share some of them.

Americans use of their feet to do stuff such as open doors or turn on fans.

Thais would never use their feet to do these things.

Thais crouch down as they walk past others.

Americans just walk past.

Thais never put books on the ground.

Americans put books on the ground without thinking much of it.

Americans hug their friends even if it’s someone of the opposite sex.

Thais usually don’t hug their friends.

Thais order food for everybody to share together.

Americans typically order for just themselves.

Thais always take off their shoes before going inside.

Americans only take off their shoes when they are told to do so.

Americans tip servers and taxi drivers.

Thais typically don’t tip.

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ไม่แน่นอน ตัดสินใจไม่ได้ แน่ใจ แน่นอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่าเหมารวม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Stereotype แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

No, Not, None ใช้ต่างกันอย่างไร

Adam Got Trolled

บอกรักเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

Guess กับ Doubt แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร

เนียน ราบรื่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม รสจัด เลี่ยน ขม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร