คนไทยกับชาวอเมริกันต่างกันอย่างไรบ้าง

Cultural Differences

Having been in Thailand for 8 years now, I’ve noticed a several cultural differences.

Today I’d like to share some of them.

Americans use of their feet to do stuff such as open doors or turn on fans.

Thais would never use their feet to do these things.

Thais crouch down as they walk past others.

Americans just walk past.

Thais never put books on the ground.

Americans put books on the ground without thinking much of it.

Americans hug their friends even if it’s someone of the opposite sex.

Thais usually don’t hug their friends.

Thais order food for everybody to share together.

Americans typically order for just themselves.

Thais always take off their shoes before going inside.

Americans only take off their shoes when they are told to do so.

Americans tip servers and taxi drivers.

Thais typically don’t tip.

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Dare ใช้อย่างไร, ท้า ท้าทาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Stuff แปลว่าอะไรและใช้อย่างไร

Some Time, Sometime, Sometimes ใช้ไม่เหมือนกัน ! เมื่อไหร่เขียนติดกันและเมื่อไหร่เขียนแยกกัน ???

เข้านอน ตบมือข้างเดียวไม่ดัง กิ๊ก ตอกย้ำซ้ำเติม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ช่วงนี้ พักหลังนี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Turn On กับ Turn Off ใช้อย่างไร

ขอนั่งด้วยได้มั้ย ขอร่วมโต๊ะด้วยได้มั้ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Never, Ever ใช้อย่างไร