ล้อเล่นน่า พูดเล่น ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ล้อเล่นน่า ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

Just kidding.  แค่ล้อเล่นน่ะ
หรือจะพูดว่า JK ก็ได้

สำนวนอื่นที่หมายความว่า ล้อเล่นน่า

Just joking. / Just joking around.

I’m just playing around.

I’m just messing around.

I’m just messin’ around.  เป็นการพูดแบบกร่อนเสียงตัว g ออกไป

I’m just horsing around.

Just teasing. / Just joshing.

I’m just yanking your chain.

I’m just pulling your leg.

Stop messing around.  หยุดทำเป็นเล่นซะที

Don’t mess around.  อย่าทำเป็นเล่น
ให้สังเกตว่าคำที่ตามหลัง
Don’t จะต้องเป็นกริยาแท้ ไม่เติม -ing

Monkeying around.  ทำเป็นเล่น ๆ ไม่จริงจัง

He is always monkeying around.  เขามักจะทำเป็นเล่นตลอดเวลา

Don’t monkey around at work.  อย่าทำเป็นเล่น ๆ ที่ทำงานนะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม