บอกเลิกแบบดี ๆ และแบบแรง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

บอกเลิกแบบดี ๆ และแบบแรง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มด้วยการบอกเลิกแบบรุนแรง

We’re done.  It’s over. Get out of my life!
เราจบกันแล้วล่ะ จบสิ้นกันที ออกไปจากชีวิตฉันซะ

Beat it!  ไสหัวไป

Leave me alone.  

ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถิด

You’re the worst girlfriend I’ve ever had.  

คุณเป็นแฟนที่แย่ที่สุดที่ผมเคยมี

Get out of my life and never call me again.  

อกไปจากชีวิตฉันซะแล้วก็ไม่ต้องโทรมาอีกนะ


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้ประโยคบอกเลิกที่ฟังดูถนอมน้ำใจกัน หรือมีเหตุผลมากขึ้น

Things aren’t working out between us anymore.  

อะไรๆระหว่างเรามันไม่โอเคแล้วล่ะ

It’s not working anymore.  

มันไม่เวิ้กแล้วอะ

I don’t feel the same about you anymore.  

ฉันไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับคุณอีกแล้ว

It’s just not the same anymore.  

มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

I think we need to start seeing other people.  

ฉันคิดว่าเราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้างนะ

It’s time that we start seeing other people.  

ถึงเวลาที่เราน่าจะลองคบคนอื่นดูบ้าง

I think it’s time we call it quits.  

ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

I think it’s time we split up.  

ฉันคิดว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกกันได้แล้ว

We should probably break up. 

 เราน่าจะเลิกกันนะ

You know it’s not working out.  Let’s just break up.  

คุณก็รู้ว่ามันไม่เวิ้กแล้ว เลิกกันเถอะ

We both know things aren’t the way they used to be. 

 เราทั้งสองคนต่างก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้ว

It’s not you, it’s me.  

มันไม่ใช่คุณหรอก มันเป็นที่ผมเองแหละ

I’ve got so many things going on in my life. 

I just can’t handle this relationship anymore.
ชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงเกินไปจนฉันคงรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว

You’re too good for me.  I’m not good enough for you.
คุณดีเกินไปสำหรับฉัน ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณ

I feel like I'm just not up to your level.  

ฉันรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรกับระดับของคุณ


I’m not worthy of you.

ผมไม่คู่ควรกับคุณหรอก

Facebook Google Twitter