โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Convince(v.)      *ใช้บ่อย
โน้มน้าว

He tried to convince me to do something that I didn’t want to do. 
เขาพยายามโน้มน้าวให้ฉันทำสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ

But I didn’t do it. 
แต่ฉันไม่ได้ทำมัน

Sueching tried to convince me to eat pizza and cake earlier today. 
สูชิงพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉันทานพิซซ่าและเค้กก่อนหน้านี้ในวันนี้

Quit trying to convince me.  
เลิกพยายามโน้มน้าวฉัน

You can convince me to eat brownies. 
คุณสามารถโน้มน้าวฉันให้ทานบราวนี่ได้

That’s a very convincing argument. (เป็นการใช้ adj ขยาย n.)  
นั่นเป็นข้อถกเถียงที่โน้มน้าวจิตใจของฉันได้

persuade      *ใช้บ่อย
โน้มน้าว / ชักนำ/ คะยั้นคะยอ

He can persuade other people to do things that they don’t want to do. 
เขาสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ทำสิ่งต่างๆที่พวกเขาไม่อยากทำได้

persuasive (adj.)

He’s very persuasive person. 
เขาเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

Sueching is a very persuasive person. 
สูชิงเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

She is a very convincing and persuasive. 
สูชิงเป็นคนที่โน้มน้าวใจและชักนำคนอื่นเก่งมาก

I’m still not convinced that it is true. 
ฉันยังคิดว่าข้อโน้มน้าวนั้นไม่จริง

coax (v.) 
เกลี้ยกล่อม

He’s trying to coax me to do stuff I don’t want to do. 
เขาพยายามเกลี้ยกล่อมฉันให้ทำเรื่องที่ฉันไม่ต้องการทำ

urge (v.)
คะยั้นคะยอ/ ชักนำ / กระตุ้น

Urge me to do something. 
คะยั้นคะยอฉันให้ทำบางสิ่ง

He's trying to urge you to do things that you shouldn’t do. 
เขาพยายามคะยั้นคะยอคุณให้ทำสิ่งที่คุณไม่ควรทำ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Say, Speak, Talk กับ Tell ใช้ต่างกันอย่างไรบ้าง

ใกล้ตัว ไกลตัว เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Were กับ Was ใช้ต่างกันอย่างไร

ผิดหวัง ทำให้ผิดหวัง น่าผิดหวัง ความผิดหวัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Approach กับ Make A Move ใช้อย่างไร

ร้อนมาก ๆ โคตรร้อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนอกจากแค่ So Hot

แถ พูดไปเรื่อย อ้อมค้อม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง