รบกวนด้วยนะ, รังเกียจมั้ย, ขอวาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

รบกวนด้วยนะ, ช่วยด้วยนะ, รังเกียจมั้ย, ขอวาน 
พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Do you mind doing that for me? 
คุณรังเกียจไหม ถ้าจะไปทำอันนั้นให้ฉัน
Do you mind doing this for me? 
คุณรังเกียจไหม ถ้าจะทำสิ่งนี้ให้ฉัน
Do you mind if I sit here? 
คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันจะนั่งตรงนี้
Do you mind if I ask you a question? 
คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะถามคำถามคุณ
Could you help me, please?  
รบกวนช่วยฉันได้ไหม
Help me now! 
ช่วยฉันเดี๋ยวนี้!
Help me right now! 
ช่วยฉันเดี๋ยวนี้!
Can you help me, please? 
ช่วยฉันได้ไหม
Would you help me?
รบกวนช่วยฉันได้ไหม
Could หรือ Would ฟังดูสุภาพกว่า
Can you do me a favor and give this to Adam? 
ฉันขอวานให้คุณเอาอันนี้ไปให้อดัมได้ไหม
Can you do me a favor and tell him I called? 
ฉันขอวานให้คุณบอกเขาว่าฉันโทรมาได้ไหม / ช่วยบอกเขาทีว่าฉันโทรมาได้ไหม
Can you do me a favor and watch my stuff while I go to the bathroom? 
ฉันขอวานให้เธอช่วยเฝ้าของตอนที่ฉันไปห้องน้ำได้ไหม
Don’t bother me while I work! 
อย่ากวนตอนฉันทำงาน!
Please don’t disturb me while I work. 
ช่วยอย่ารบกวนขณะที่ฉันกำลังทำงาน
Can I bother you for a pen? 
ฉันขอยืมปากกาได้ไหม (ค่อนข้างโบราณ)

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

ฟรุ้งฟริ้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Beautiful, Pretty, Gorgeous, Dazzling, Sexy, กับ Foxy ใช้อย่างไร

ทั้ง ๆ ที่ ถึงแม้ว่า แม้แต่ แม้แต่นิดเดียว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

หักมุม พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่แน่นอน ตัดสินใจไม่ได้ แน่ใจ แน่นอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I'm I've I'll I'd You'd You'll ออกเสียงอย่างไร

ระวังออกเสียงผิด ! คำที่สะกดด้วย AR แต่ออกเสียงเป็น ER

ภาษาพูดที่ใช้กันบ่อยในภาษาอังกฤษ