หมั้น แต่งงาน งานแต่งงาน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุณต้องการหมั้นกับฉันก่อนแต่งงานไหม ควรพูดอย่างไร

Do you wanna get engaged before we get married? 
ดู ยู วอหนะ เก็ทฺ เอ็นเกจฺดฺ บีโฟเออรฺ วี เก็ท เมะ/แมะหรีด
คุณต้องการหมั้นกับฉันก่อนแต่งงานไหม


Will you marry me?

วิลฺ ยู เมะรี/แมะรี มี
คุณจะแต่งงานกับฉันไหม


Would you like to have an engagement 
ceremony before we get married? 
เวิ้ดจิว ลายคฺ ทู แฮเฟิน เอ็นเกจฺเมินทฺ เซะหระโมนี บีโฟเออรฺ วี เก็ทฺ เมะหรีด
คุณต้องการเข้าพิธีหมั้นก่อนที่เราจะแต่งงานกันไหม?

Would you like to come to my wedding reception?  
เวิ้ดจิว ลายคฺ ทู คัม ทู มาย เว็ดดิง รีเซ็พเชิน
คุณอยากมางานแต่งงานของฉันมั้ย engagement ceremony พิธีหมั้น
wedding reception งานแต่งงาน
wedding ceremony พิธีแต่งงาน

We're engaged. 
วิเออรฺ เอ็นเกจฺดฺ 
เราเป็นคู่หมั้นกัน

He's my fiancé. 
ฮีซฺ มาย ฟีอ้อนเซ ซ=Z
เขาเป็นคู่หมั้นของฉัน

spouse (n.) สปาวสฺ คู่สมรส 
husband (n.) ฮัซฺเบินดฺ สามี 
wife (n.) วายฟฺ ภรรยา

She’s my beautiful wife. 
ชีซฺ มาย บยิวเถอะโฟ็ลฺ วายฟฺ
เขาเป็นภรรยาคนสวยของฉัน

Do you wanna register our marriage?
ดู ยู วอหนะ เร็ดเจิสฺเดอรฺ เมะ/แมะหริดจฺ
อยากจะจดทะเบียนสมรสกันไหม

engage นอกจากหมั้นแล้วยังแปลว่า มีส่วนร่วม
I’m engaging you in conversation. 
อายมฺ เอ็นเกจิง ยู อิน คอนเฟอรฺเซเชิน
ฉันกำลังให้คุณมีส่วนร่วมในบทสนทนา

I feel like this game is so engaging. 
อาย ฟีลฺ ลายคฺ ติส เกมซฺ โซว เอ็นเกจิง  
 =Th ก้อง
ฉันรู้สึกมีส่วนร่วม/อินกับเกมนี้มากๆ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Too, Also, As Well, But กับ Though ใช้อย่างไร

Responsive image

English สะกิดต่อมฮาตอนที่ 10 ย้อนหลัง พร้อมสรุปคำศัพท์และประโยค

Responsive image

ขนาด...ยังไม่ได้เลย แล้วจะ...ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Keep ใช้อย่างไร

Responsive image

ติเพื่อก่อ ติชม วิจารณ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คำสแลงเจ๋ง ๆ ที่ใช้แทนดอลล่าร์และเงิน

Responsive image

Slang Words and Phrases คำและวลีสแลง

Responsive image

อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร