ทวงบุญคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร On The Other Hand กับ In Other Words ใช้อย่างไร

ทวงบุญคุณ”

ไม่มีคำเฉพาะในภาษาอังกฤษแต่อาจจะใช้คำพูดต่อไปนี้

เพื่อจะสื่อความหมายที่ใกล้เคียงในแต่ละกรณีได้ครับ

to remind someone of their obligation(s) to you

เตือนใครคนหนึ่งว่าเค้าติดค้างอะไรเราอยู่

to ask for a favor in return

ขอวานให้เค้าทำอะไรให้เราเพื่อตอบแทนเรา

to ask someone to pay you back

ขอให้ใครคนหนึ่งจ่ายเราคืน

to remind someone that they owe you something

เตือนใจใครคนหนึ่งว่าเค้าเป็นหนี้บุญคุณเรา

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Then แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนัง American Ultra

Good, Well, Nice ใช้แตกต่างกันอย่างไร

6 คำที่แปลว่าบ้า 6 Words That Mean Crazy

ข่าวแปลกประจำปี ชายชาวปากีสถานกินกิ่งไม้ คุณยายชาวบอสเนียเลียดวงตาคนอื่นเพื่อทำความสะอาด

Get Loose/Let Loose แปลว่าอะไร

ปิดทองหลังพระ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร