ไปรับ ไปส่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I'll pick you up from the airport. / I'll (go and) get you at the airport.

ฉันจะไปรับคุณที่สนามบิน

I'll send you to the airport.  ผิด

I'm going to send you off at the airport.

ฉันจะไปที่สนามบินกับคุณแล้วเข้าไปส่งที่เช็คอิน 

ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนขับรถไปส่ง เราแค่ไปบอกลาเค้าข้างในสนามบิน

I'll take you to the airport. / I'll drop you off at the airport.

ฉันจะพาคุณไปที่สนามบิน

I'll drive you to the airport.

ฉันจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

I'll give you a ride to the airport.

ฉันจะไปส่งคุณที่สนามบิน

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

ขนาด...ยังไม่ได้เลย แล้วจะ...ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Island Iceland Ireland ออกเสียงอย่างไร

Responsive image

Get, Got ใช้อย่างไร

Responsive image

จุดแข็ง จุดอ่อน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Just ใช้อย่างไร, เพิ่งนึกขึ้นได้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Shopping spree แปลว่าอะไร

Responsive image

ใจดี ใจร้าย ใจดำ โหดร้าย แรง ดุร้าย ร้ายกาจ ชั่วร้าย หน้าด้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ไร้สาระ มีเหตุผล ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร